Chơi forex theo phân tích kỹ thuật đơn giản, hiệu quả

1. Trend following:

Tham gia vào một trend đã được xác lập. Sử dụng trendline/ Moving Average/ MACD/ BB/ Peaks & Troughs v.v để xác định trend và đánh giá độ mạnh của trend.

Vào lệnh tại các điểm breakout (ví dụ vượt qua một đường MA/ vượt qua Resistance trong uptrend)/ các điểm rebound (khi đụng một đường MA/ trendline/ Support/ Fib v.v và quay lại)/ các điểm crossover (khi MACD cắt trigger line/ RSI từ oversold băng lên v.v).

Kỹ thuật thông thường là sử dụng những dấu hiệu (breakout/ rebound/ crossover) ở timeframe nhỏ hơn để tham gia vào trend ở timeframe lớn hơn. Ví dụ nếu D1 trend thì entry theo 4H, nếu 4H trend thì entry theo 1H.

2. Pattern breakout:

Trade những pattern cổ điển như channel breakout, Head & Shoulders, Double Top, Double Bottom, Wedge, Flags v.v.

3. Support/ Resistance trade:

Xác định các điểm support/ resistance dựa trên peaks/ troughs, trendline, các mức Fib etc và trade xung quanh những mức này.

Theo một số Trader thì cách “trend/ ngược trend” hay support/ resistance là đơn giản và hiệu quả nhất.

23 Jan 2013


This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)